#160714
AlyssaDL
Participant
    @alyssadl

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ແມວ ting ຍາງໃສ່ຫນ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ! ມັນຈະເບິ່ງ weird ມີພຽງແຕ່ການເຫຼົ່ານີ້ຫຼື? ຊ່ວຍເຫຼືອ!

#160716
turbosatan
Keymaster
    @turbosatan

Pics ສະເຫມີຊ່ວຍ!!!

ກໍາລັງເບິ່ງ 2 ກະທູ້ - 1 ໂດຍຜ່ານການ 2 (ຂອງ 2 ຈໍານວນທັງຫມົດ)

ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນການສ້າງຫົວຂໍ້ໃຫມ່.